PneumoniaIneens staat het nieuws er vol mee. Gebruikers van e-sigaretten krijgen een mysterieuze longziekte en de eerste overlijdensgevallen zijn reeds gemeld. Zelfs in Nederland zouden al 3 patiënten met longklachten zijn die vermoedelijk door het gebruik van de e-sigaret veroorzaakt zouden zijn.
De manier waarop sommige wetenschappers en artsen, maar vooral de media, reageren op deze berichten is op zijn best hysterisch te noemen. De berichtgeving speelt in op de angsten van mensen en is voor het merendeel onvolledig en in sommige gevallen zelfs moreel verwerpelijk. Maar het is vooral verwerpelijk dat deze berichten gepubliceerd worden zonder dat er enige wetenschappelijke of epidemiologische onderbouwing voor de berichtgeving is. De e-sigaret moet en zal in een slecht daglicht geplaatst worden zo lijkt het wel en dat doel schijnt alle moreel en ethische verwerpelijke methodieken te rechtvaardigen.

Wat is er dan zo verwerpelijk aan deze artikelen als er mensen doodgaan zul je je afvragen? Wel, zelfs als je geen arts of wetenschapper bent kun je met simpele logica beredeneren dat met man en macht geprobeerd wordt om de gevallen van deze mysterieuze longziekte (die in het geheel niet mysterieus is, maar daarover later meer) te wijten aan het dampen. Dus laten we die eenvoudige logica maar eens toepassen:

E-sigaretten zijn sinds 2007 op de markt en werden populair onder rokers, als middel om van het roken af te komen, sinds ongeveer 2009. De schattingen lopen uiteen, maar er zijn inmiddels tientallen miljoenen gebruikers van de e-sigaret wereldwijd. Tot voor kort werd er geen enkel land of gebruikersgroep melding gemaakt van deze acute levensbedreigende longziekte. Maar ineens kwamen de berichten in een periode van een paar weken uit een klein gebied in de Verenigde Staten en betroffen ze ook nog eens een specifieke groep gebruikers, namelijk de jongeren en jong volwassenen. De berichtgeving ging over acuut en ernstig falen van de longfunctie met in een aantal gevallen de dood als gevolg. Maar wat kunnen we hieruit concluderen?

  1. De gemelde gevallen zijn niet gerelateerd aan het langdurig gebruik van e-sigaretten. Immers zijn er miljoenen gebruikers en zijn er buiten de VS nog geen doden gemeld in de afgelopen 10 jaar.
  2. Deze gevallen kunnen niet gerelateerd zijn aan e-sigaretten. Wederom, ze worden al jaren wereldwijd door miljoenen mensen gebruikt en nu ineens krijgen gebruikers in een klein gebied in de VS ineens acuut problemen.
  3. Deze gevallen worden niet veroorzaakt door e-sigaretten of vloeistoffen die normaliter door een damper gebruikt worden. De e-sigaret is al meer dan 10 jaar op de markt en het aantal gemelde gevallen staat in geen verhouding tot het aantal gebruikers.
  4. Deze gevallen moeten dus gerelateerd zijn aan een nieuw product dat pas sinds kort op de markt is.

Alleen al op basis van deze eenvoudige logica kunnen we met stellige zekerheid concluderen dat de e-sigaret in deze hele hysterie eigenlijk geen rol van betekenis speelt. En als we dan de werkelijke gevallen eens beter bekijken en analyseren dan blijkt de realiteit toch anders dan ons in angstberichten wordt voorgeschoteld.

In alle bevestigde gevallen leden de patiënten aan lipoid-pneomonie. Lipoid-pneomonie is een aandoening die veroorzaakt wordt door olie in de longen en aan die longaandoening is niets mysterieus. In alle bevestigde gevallen hadden de gebruikers THC/Cannabis olie verdampt, ook wel ‘dabbing’ genoemd. Deze olie had men ‘op de straat’ gekocht. Hoe stroperiger deze olie, hoe sterker het aandeel THC meestal is. Veel illegale verkopers gebruiken dan ook verdikkingsmiddelen om een sterk verdunde olie stroperiger te maken, om zo meer winst te kunnen maken. En bij de gebruikte verdikkingsmiddelen is de kans zeer groot aanwezig dat deze oliën bevat. En een olie is absoluut niet geschikt voor inhalatie.
Op onder ander NU.NL wordt inmiddels ook melding gemaakt van 3 gevallen waar mensen door het gebruik van de e-sigaret longklachten kregen. Er zou zelfs iemand ineens bloed zijn gaan ophoesten nadat hij de e-sigaret van zijn dochter gebruikt had. Je vraagt je af hoe die dochter het dan tot nu toe gered heeft. Maar ook hier wordt ingesprongen op de angst en hysterie die er nu is rond de niet zo mysterieuze longziekte. Het wordt niet zo sterk neergezet, maar impliciet worden de Nederlandse gevallen daar wel mee geassocieerd.

Dampen is geen dabben en de vloeistoffen gebruikt in e-sigaretten bevatten geen olie. Maar toch lukt het sommige artsen, wetenschappers en de media om de e-sigaret te verbinden met deze gevallen.

En als je er zo naar kijk wordt de verwerpelijke ethiek achter al deze berichtgeving ineens helder. Vooral artsen en wetenschappers, maar ook de media, hebben een morele plicht om mensen goed en feitelijk te informeren. Maar in plaats van ze te waarschuwen voor het verdampen van THC/Cannabis olie van bedenkelijke origine, moet en zal de e-sigaret in een slecht daglicht gesteld worden. En dat heeft als resultaat dat het verdampen van slechte THC/Cannabis olie waarschijnlijk nog meer doden zal claimen en dat mensen bang worden voor de e-sigaret en weer gaan roken. Door de berichtgeving zullen rokers die niet kunnen stoppen (jaarlijks lukt dat maar ongeveer 7%) de overstap naar e-sigaret niet aandurven, terwijl er in Nederland alleen ruim 20.000 mensen per jaar sterven aan de gevolgen van het roken. Als je dan bedenkt dat het meer dan 60% van de rokers lukt om succesvol te stoppen met roken, door over te stappen op de e-sigaret en dat de e-sigaret bewezen minimaal 95% minder schadelijk is dan de gewone sigaret, dan is het overduidelijk dat deze berichtgeving meer kwaad dan goed doet. Er wordt gespeeld met de gezondheid van miljarden rokers en miljoenen dampers wereldwijd. En dat is moreel en ethisch gezien extreem verwerpelijk en de (medische)wetenschap, de media en de politiek onwaardig!

Zelfs een ideologische moreel rechtvaardigt niet alle middelen.